ALS

Pompa Airless

Systemy bezpowietrzne rozpylają farbę, przeciskając ją przez mały otwór zwany „końcówką dyszy” pod wysokim ciśnieniem. Powoduje to mniejsze straty podczas natryskiwania i cofania się farby, co przekłada się na mniejsze straty farby i lepsze środowisko pracy. Pompy bezpowietrzne są dostępne w 3 różnych wersjach.

Systemy bezpowietrzne rozpylają farbę, przeciskając ją przez mały otwór zwany „końcówką dyszy” pod wysokim ciśnieniem. Powoduje to mniejsze straty podczas natryskiwania i cofania się farby, co przekłada się na mniejsze straty farby i lepsze środowisko pracy. Pompy bezpowietrzne są dostępne w 3 różnych wersjach.

Modele TX są specyficzne dla farb wodorozcieńczalnych i tiksotropowych oraz materiałów o wysokiej lepkości. Dostępne jako 423-TX i 433-TX ze stosunkami ciśnienia od 23: 1 do 30: 1.

Wersje KE reprezentują wersje wysokociśnieniowe serii ALS składające się z 653KE o przełożeniu 45: 1 i ALS 663KE o przełożeniu 63: 1.

Funkcje & Cechy

Mały overspray
Szybka aplikacja
Przyjazne dla środowiska